THORDAB Industri Innovation AB

Innovativa mekaniska konstruktioner är en förutsättning för ett produktutvecklande företags framgång. På grund av dagens korta utvecklingscykler och höga krav måste befintliga produkter ständigt vidareutvecklas samtidigt som helt nya tas fram. Något som ökar företagens behov av resursförstärkning i hela utvecklingskedjan.

Thordab utvecklar system för Industri 4.0. Radiostyrning, automation och uppkopplade system. Alla system måste bli smartare för att kunna lyckas i Industri 4.0.

Några Produkter som är konstruerade eller tillverkade på Thordab

Tillagd i varukorgen