THORDAB - ett företag och dess utvecklingshistoria 

Thordab är ett helägt familjeföretag beläget i Arnäsvall, Örnsköldsviks kommun. Företaget grundades år 1973 av Thord Gustavsson, som fram till denna tid arbetade på dåvarande Hägglunds & Söner. Lusten att starta eget företag fanns hos Thord, men familjen hade barn, eget hus och därmed försörjningsansvar. Thord hade många överläggningar med hustrun Margareta om han skulle våga säga upp sitt arbete hos Hägglunds & Söner och försöka leva på ett eget företag. Han skaffade sig extra arbete som biografmaskinist på en biograf i Örnsköldsvik, utrustade källaren i det egna huset som en verkstad och startade 1973 företaget Thordab. Barnen minns ännu den tiden då de hade så fina möjligheter att få se spännande filmer på pappas arbetsplats. Pappan fanns för det mesta antingen i familjens källare sysselsatt med kundorderjobb eller också körde han film på biografen i Örnsköldsvik. Från starten drevs företaget som ett enmansföretag i hemmabostaden med Thord ensam i aktiv verksamhet i källaren och hustrun Margareta hjälpte till vid behov med kamerala och ekonomiska uppgifter; Första räkningen från det egna företaget lärde sig Margareta skriva genom att skriva av en räkning som de själva fått. 

Verksamheten växte snabbt och en större verkstadslokal blev snart nödvändig för verksamheten. En enklare lokal en bit från hemmet inköptes. Lokalen hade jordgolv men gav möjlighet att installera lite större maskiner. Lokalen gav möjlighet att arbeta med både maskinarbete och svetsning och kundkretsen kunde ökas. Lokalen stod på ofri mark och snart kom andra intressenter som behövde markområdet. 
 
Thordab måste flytta.Thord bestämde sig då för att bygga en egen liten indrustrihall nära det egna hemmet. Till kunderna kunde Thordab redan då räkna de stora företagen i Örnsköldsvik - Hägglunds & Söner, MoDo och även statsföretagen Försvaret resp. Vattenfall hade upptäckt det lilla företaget. Med enträget arbete och "god vind i seglen" ökade kundkretsen och arbetsuppgifterna. 1978 hade företaget så omfattande verksamhet att det blev nödvändigt att investera i en större industrihall. Ett större markområde inköptes i Arnäs och den första större industrihallen restes 1976. Den nuvarande industrihallen är påbyggd i två etapper och omfattar idag 3500 kvadratmeter. Den senaste tillbyggnaden ägde rum 1996 och innebar en tillbyggnad av kontorsdelen på närmare 350 kvadratmeter. Företagets tillgängliga ytor för produktion och administration är idag fyllda med verksamhet. Verkstäderna är utrustade med en mycket modern maskinpark. Flertalet avancerade fleroperationsmasikner utgör de största maskininvesteringarna under 1996. Ett mätrum med en större mätmaskin för uppmätning av komplicerade maskindetaljer, innebär att Thordab är kapabel att arbeta med mycket avancerade maskinbearbetningar. Legoarbeten i större omfattning ingår därför i Thordabs tillverkningsprogram. 

En stor del av hallarna är reserverad för montering av kompletta maskiner som ingår i Thordabs tillverkningsprogram.

1994 utvecklades rivningsroboten DMX. Thordab demolitions startades. Roger blev VD för detta bolag. Roger gjorde den första hemsidan. Detta medförde att ett företag på Island hittade den och en affär gjordes på Rivningsroboten. Rivningsroboten såldes till flera länder. Brokk i Skelefteå köpte upp produkten och vidareförädlade den 1997.

Thordab togs över av sönerna vid årsskiftet 2005 och äger 100%. Med fokus på spetsteknik inom skärande bearbetning och utveckling av nya och befintliga produkter.

2014 startades Thordab industri innovation. Som utvecklar nya och befintliga produkter. Flera prisade produkter har tagits fram.

2015 startades Thordab teknikcentrum. En ny utbyggnad av fastigheten gjordes. samt en ny modern fasad. Flera företag och ett utbildningföretag flyttade in. Under 2015 investerades det i flera nya bearbetningsmaskiner. En ny svetshall investerades

2016 blev avfuktningsfiltret hydroren klar för marknaden. Hydroren varumärkesskyddades i EU. Epaybacc togs fram och hemsida utvecklades. 


 

Tillagd i varukorgen