Lokalen där bearbetningsmaskinerna står.

Produktionshall på  4000m2.

Kontorsytor på 1000m2.

Det finns kontor för uthyrning.

Det finns även en del produktionsytor för uthyrning.

Thordab vidareutvecklar lokalen

Thordab gör en omfattande uppgradering av sina lokaler och maskinparken med nya bearbetningsmaskiner.

Thordab erbjuder legobearbetningar och svetsning i moderna maskiner. Vi har även montering i renrum för växlar, axlar och hydraulik där det ställs höga krav vid montering.

Arbetsrum där arbetsytor och luft kontinuerligt hålls rena. Thordab erbjuder också möjlighet för leverans av delsystem direkt i i produktionen.

Lokalerna uppgraderas med nybyggd Svetsavdelning, renrum för montering, materialhanteringsbyggnad och en tvätthall för stora komponenter samt stora fordon.

Thordab bygger också ut lokalerna extra för att inrymma hela Lantmännens fordonsverksamhet samt Swecon.

Elforest bygger upp en modern test- och utvecklingsavdelning i vår nya lokal. De erbjuder konsulting inom elhybridteknik.

Detta gör att vi nu kommer att kunna erbjuda en komplett hydraulikutveckling med elmontering, montering i renrum, maskinmontering och renovering innanför våra väggar.

Vi kommer även kunna erbjuda tjänster inom produktutveckling, maskinkonstruktion, beräkningar, samt CE-märkning.

Erbjuder även totalåtaganden från ide till färdig produkt.

 

Med detta som bas finns nu också möjlighet för Thordab i Arnäsvall att erbjuda kontor och produktionsytor åt konsulter och företag.

 

Tillagd i varukorgen